Harmonogram egzaminu maturalnego

  • by

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
 w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu  maturalnego w 2020 roku.