Procedury bezpieczeństwa dot. COVID 19

  • by

Procedury bezpieczeństwa dot. COVID 19 w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.

1. Do szkoły może uczęszczać/przyjść uczeń/nauczyciel bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekun z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Po wejściu do szkoły każda osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce przy pomocy płynu umieszczonego w dozowniku.
5. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą).
7. Uczniowie, jak i nauczyciel prowadzący zajęcia mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stoliku/biurku w wyznaczonej sali.