Technik Hotelarswa

Technik hotelarstwa jest bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy w związku z ciągle rozwijającą się branżą hotelarską. Jego działalność obejmuje planowanie prac zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań oraz wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę warunków i jakości pracy. 

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

   • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

   • rezerwowania usług hotelarskich

   • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

   • dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

   • kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

   • ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

   • komunikuje się ze współpracownikami

   • język obcy ukierunkowany zawodowo

   • profesjonalna kadra dydaktyczna jest gwarantem dobrego przygotowania do zawodu

Po ukończeniu szkoły na kierunku technik hotelarstwa możesz pojąć prace w sektorze  hotelarskim w kraju jak i zagranicą.