Góra Grosza

  • by

Góra grosz

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej Góra Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji była zbiórka pieniędzy – groszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, aby umożliwić im powroty do swoich domów. Uczniowie z klasy 1B zostali wybrani do komitetu organizacyjnego akcji. W trakcie trwania akcji reklamowali ją i zbierali pieniądze. Następnie w lutym komitet zebrał się ponownie, aby policzyć i posegregować zebrane grosze, które łącznie dały kwotę 143,03 zł. Jest nam niemiernie miło, że nasi uczniowie tak licznie zaangażowali się w wolontariat. Wszystkim, który wrzucili grosze do puszki serdecznie dziękujemy.