ZMIANY TERMINÓW NABORU!

  • by


Drodzy uczniowie klas ósmych, postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I
będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Nowe terminy naboru do klas I, a także terminy składania dokumentów zostaną podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a także na SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ.