Informacja dla maturzystów

  • by

Informujemy, że świadectwa ukończenia szkoły wydawane będą podczas egzaminów maturalnych, tj. w terminie: 08.06. 2020 do 29.06.2020 roku. W razie konieczności świadectwa można będzie odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.