Technik Informatyk

Technik informatyk jest najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Jest to spowodowane tym, iż branża informatyczna jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

   • montowanie oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych

   • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami

   • projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych

   • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

   • projektowanie i tworzenie grafiki komputerowej i użytkowej na potrzeby firm

   • język obcy ukierunkowany zawodowo

   • profesjonalna kadra dydaktyczna jest gwarantem dobrego przygotowania do zawodu

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w wyspecjalizowanych działach międzynarodowych korporacji, w najlepszych firmach IT, serwerowniach oraz jako administrator aplikacji internetowych.