Rekrutacja

.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona poprzez system elektroniczny na stronie: malopolska.edu.com.pl/Kandydat/

Można nas znaleźć pod nazwą:

Technikum (Prywatne Szkoły Niepubliczne – bezpłatne w Nowym Sączu) Kochanowskiego 3, 33-300 Nowy Sącz.
Po wejściu na stronę istnieje możliwość zaznaczenia dowolnej ilości klas/kierunków.
Nauka w naszych szkołach jest bezpłatna i nie ma żadnych ukrytych opłat
Naukę w naszych szkołach może rozpocząć każdy kto posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Aby rozpocząć naukę w naszej szkole nie musisz zdawać żadnych egzaminów, liczy się tylko kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc na każdym kierunku jest ograniczona, im szybciej się zdecydujesz i złożysz wymagane dokumenty tym większą masz pewność, że rozpoczniesz edukację na wybranym przez siebie kierunku.

Wymagane dokumenty:

• Oryginał lub odpis świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
• 2 zdjęcia legitymacyjne
• kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie)
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia (tylko na wybranych kierunkach, o szczegóły należy pytać         w sekretariacie)