POTĘGA INFORMATYKI 9

  • by

POTĘGA INFORMATYKI 9
Po raz kolejny uczniowie klas informatycznych byli uczestnikami widowiska multimedialnego, w którym świat realny połączył się z wirtualnym. Na oczach widzów informatyka zdominowała rzeczywistość. Każdy uczestnik wydarzenia stał się częścią wirtualnego świata, jego integralnym elementem. Przy pomocy doskonałej muzyki, robotów, animacji, filmów, laserów i efektów świetlnych prelegenci odkryli możliwość nowych narzędzi informatycznych oraz pokazali nowoczesne urządzenia – a wszystko po to, by każdy uczestnik poczuł Potęgę Informatyki!
http://www.pi.wsb-nlu.edu.pl/