SAMORZĄD UCZNIOWSKI

  • by

W listopadzie odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Większością głosów wybrani zostali: Przewodniczący: Kamil Niepsuj (klasa 3a) Zastępca: Dawid Baran (klasa 2d) Skarbnik: Radosław Ogorzałek (klasa 2a) Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w wyborach a zwycięzcom gratulujemy. Chcielibyśmy podziękować uczniom, którzy dotychczas pełnili funkcję Samorządu Uczniowskiego za działalność na rzecz szkoły oraz prosimy o pomoc w drożeniu nowo wybranych osób w funkcjonowanie i życie szkoły.