Stypendia Prezesa Rady Ministrów!

  • by

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Prywatne szkoły Niepubliczne chciały by serdecznie pogratulować naszym uczniom  którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2019/2020: Agnieszka Słaby, Jarosław Kołdun, Diana Gryboś, Wojciech Mucha, Mateusz Krzyściak, Kinga Poczkajska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.