Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

  • by

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów
12.12.2019 roku w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Za rok szkolny 2018/2019 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał uczeń naszego technikum Jarosław Kołdun z klasy 3a. Stypendium wręczyła mu Małopolska Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.